Andriessen/Consultare: Het Arnauts-orgel in de Kapucijnenkerk te Oostende uitgebreid met vrijpedaal

21 augustus 2014


Het orgel werd in 2001-2002 gebouwd door Stan Arnauts uit Kersbeek-Miskom.  Het orgel kan worden bestempeld als een vroeg-baroktype, dat terug gaat op de polyfone noordelijke barokorgels van de 17de eeuw. Het orgel werd op ambachtelijke wijze vervaardigd, uit materialen die in de 16de eeuw gebruikelijk waren. De dispositie, de opbouw van de orgelkast en de stemming (Werckmeister) sluiten eveneens aan bij de 17de-eeuwse traditie. Het orgel is in de eerste plaats bedoeld om koor- en samenzang te begeleiden. Daarom is geopteerd voor pijpwerk met een hoog loodgehalte en vrij wijde pijpmensuren. Dit draagt bij tot de warme, zangerige klank van het instrument. Het orgel beschikt over één manuaal met zes registers en een aangehangen pedaal.

In april 2014 werd het orgel door Andriessen/Consultare Orgelbouw uitgebreid met een zelfstandig pedaal met 3 registers. Hiervoor werd in een nis achter het orgel een afzonderlijke kast gebouwd. Het pedaal beschikt over een eigen windvoorziening (ventilator en balg). Er werd een nieuw pedaalklavier gebouwd omwille van de toestractuur, het oorspronkelijke pedaalklavier wordt bij het orgel bewaard. De register trekkers zijn op de pedaalkast aangebracht. Hierdoor moest aan het oorspronkelijke orgel geen enkele wijziging aangebracht worden.

 

Dispositie:

Manuaal, C-d’’’
1. Holpijp 8′
2. Prestant 4′ discant dubbel
3. Roerfluit 4′
4. Octaaf 2′ discant dubbel
5. Quint 1 1 1/3′
6. Mixtuur III-VII
Pedaal, C-d’
Aangehangen
7. Subbas 16′
8. Gedekt 8′
9. Basson 8′

 

Stemming: Werckmeister, a’= 440 Hz

Restauratie toonmechaniek de Crane orgel Hervormde Gemeente kerk Est

30 juni 2014

Het orgel is gebouwd door MattheĂĽs de Crane in 1764.
Het orgel verkeert nog in originele staat.
De dispositie:

Manuaal, C-d3
1. Holpijp 8
2. Prestant 4
3. Fluit 4
4. Octaaf 2
5. Superoctaaf 1
6. Cornet 3 st
7. Mixtuur 3 st

 

Consultare Orgelbouw heeft opdracht gekregen voor het restaureren van de toonmechaniek

Realisatie : 2014.

Restauratie/reconstructie Knipscheer orgel Hervormde Kerk Heesselt

24 juni 2014

Consultare orgelbouw heeft opdracht gekregen tot de restauratie/reconstructie, van het in 1857 door Hermanus Knipscheer II gebouwde orgel in de Hervormde Kerk te Heesselt.

Geschiedenis van het orgel:

1857 Bouw van een nieuw viervoets balustrade-orgel door Hermanus Knipscheer II te Amsterdam. Het orgel telt bij de oplevering 6 registers.Het pedaal is aangehangen.

1943 Herstel en uitbreiding van de dispositie met een Open Fluit 8vt bas,op een pneumatische lade achter de orgelkas, tegen de kerkmuur. De werkzaamheden werden uitgevoerd door de firma J.C.Sanders en Zoon te Utrecht.

1991 Herstel en deelrestauratie uitgevoerd door Orgelmaker M.C. Tiggelman te Zaltbommel.

Huidige dispositie van het orgel:

Manuaal, C-f’’’
1. Prestant 8vt discant
2. Holpijp 8vt
3. Openfluit 8vt bas
4. Octaaf 4vt
5. Fluit 4vt
6. Octaaf 2vt
7. Mixtuur II-III st
Pedaal, C-h
Aangehangen
Veniel
Calcant
Forte-Piano inrichting

 

Door Consultare worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
Verwijderen later toegevoegde Open-Fluit 8vt en pneumatische windlade. Complete restauratie van: Windlade en reconstruktie van de dispositie, magazijnbalg met schepbalgen,kanalisatie,condukten, nieuwe dempkist voor windmachine, toonmechaniek, registermechaniek,klavier en pedaalklavier,orgelbank, orgelkas, decoratiewerk en pijpwerk.

Verguld en schilderwerken worden uitgevoerd door restauratie schilderbedrijf B de Jongh uit Waardenburg en restauratie schilderbedrijf Dennie Bambacht uit Haaften. De restauratie werkzaamheden worden gevolgd door Omroep Max en een samenvatting hiervan zal worden uitgezonden in het programma Max Monumentaal op donderdag 23 oktober a.s. om 19.25 uur op NPO2.

Na de restauratie en reconstructie krijgt het orgel de volgende dispositie:

Manuaal, C-f’’’
1. Prestant 8vt discant
2. Holpijp 8vt
3. Octaaf 4vt
4. Fluit 4vt
5. Octaaf 2vt
6. Mixtuur II-III st
Pedaal, C-h
Aangehangen
Forte- Piano inrichting

 

Adviseur bij dit project: Aart Bergwerff

Namens de rijksdienst voor monumenten: De heer R.van Straten

Realisatie: 2014

Een impressie van de restauratie werkzaamheden:

Na restauratie:

 

Consultare/ Skrabl Groot onderhoud Adema Orgel Hervormde Kerk Almkerk

7 april 2014

Het Adema orgel in de Hervormde Kerk in Almkerk is gebouwd in 1877 door C.B. en. P.J. Adema, nieuwbouw (II/14, aangehangen pedaal)

In 1951 en 1971 werd het orgel gewijzigd door resp. Spiering en K.B. Blank. In 2002 werd het orgel gerestaureerd door J.C. van Rossem waarbij de dispositie werd hersteld. Een nieuwe pedaallade werd gemaakt.

Tijdens de wijzigingen en restauratie in 1951 en 1971 zijn de magazijn balg met trapinstallatie alsmede de kanalisatie verwijderd en is hiervoor in de plaats een nieuwe enkelvouws balg en nieuwe kanalisatie aangebracht, welke voor dit type orgel te krap zijn bemeten, ook is er een te kleine windmachine aangebracht, waardoor bij het gebruik van het volle werk het orgel word leeg gespeeld.
Alle lederen moeren zijn dol gedraaid, waardoor de toonmechaniek sterk ontregeld.
Tijdens de restauratie in 2002 werden de wijzigingen uitgevoerd in 1971 behouden, de nieuwe Trompet 8’welke bij de laatste restauratie werd aangebracht klinkt onegaal, ratelt en mengt geheel niet met het overige pijpwerk en past niet in het klankbeeld van de Adema orgels.

Hoofdwerk Man. I C-f3
1. Prestant 8′
2. Bourdon 16′
3. Holpijp 8′
4. Octaaf 4′
5. Quint 3′
6. Octaaf 2′
7. Mixtuur II-III sterk
8. Cornet V
9. Trompet 8′
Nevenwerk Man II C-f3
10. Flute Harmonique 8′
11. Quintadeen 8′
12. Violoncello 8′
13. Flute Harmonique 4′
14. Piccolo 2′
Pedaal C-d1
15. Subbas 16′
16. Octaaf Fluit (gereserv.) 8′
17. Trombone (gereserv.) 8′

Koppelingen: HW-NW, Ped-HW (als treden).

Uit te voeren werkzaamheden:

Het reinigen van het gehele interieur. Alle lederen moeren vervangen bij alle trek en drukpunten en de gehele toonmechaniek en koppelingen opnieuw inregelen. Nieuwe windmachine aan brengen met grotere capaciteit. Alle pijpen grondig in en uitwendig reinigen, reparatie uitvoeren aan steminrichtingen, pakking bij de gedekte pijpen in orde brengen.

Bij Trompet 8’proeven nemen door schalbekers te verlengen, indien nodig nieuwe tongen en kelen aanbrengen, mocht na het uitvoeren van deze werkzaamheden niet het gewenste resultaat worden bereikt, zal er een nieuwe Trompet 8’in Adema factuur worden vervaardigd en aangebracht. Op het pedaal zal de gereserveerde Octaaf Fluit 8’worden aangebracht.

De intonatie word gecontroleerd op aanspraak en egaliteit. Tenslotte word het orgel generaal gestemd.  Orgeladviseur is de heer Aart Bergwerff.

Realisatie: 2014.

 
     
Copyright ©2009 Consultare | Powered by Air-Time | Hosting by SurfHost