Consultare/Andriessen Orgelbouw: Overplaatsen Kaat en Tijhuis orgel van Almere naar Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem)

28 oktober 2014

Kaat en Tijhuis orgel 2000Consultare orgelbouw heeft samen met Andriessen orgelbouw opdracht gekregen om het door Kaat en Tijhuis in 2000 gebouwde orgel van de Triangel kerk te Almere naar de O.L.Vr. Hemelvaart te Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem B.) te verplaatsen. Hier gaat het orgel als Koororgel functioneren.

Het orgel heeft de volgende dispositie:

Hoofdwerk C-f3
1. Roerfluit 8′
2. Prestant 4′
3. Mixtuur 3 st
Nevenwerk C-f3
4. Gedekt 8′
5. Roerfluit 4′
6. Nasard 2 23
Pedaal C-f1
7. Bourdon 16′

 

Koppelingen:  
Hw + Nw.
Ped + Hw.

 

Omschrijving werkzaamheden:

  • Reinigen in en exterieur.
  • Vervangen lederen moeren toonmechaniek.
  • Pijpwerk in en uitwendig reinigen en reparaties uitvoeren aan baarden en steminrichtingen.
  • Intonatie controleren op goede aanspraak en egaliteit, aanpassen intonatie op de nieuwe ruimte e.a. binnen de -mogelijkheden van de mensurering van het pijpwerk.
  • Tenslotte word het orgel generaal gestemd.

Consultare: Orgel overplaatsen van H. Servatius kerk te Wijbosch naar het klooster van de Kruisheren te Sint Agatha

2 oktober 2014

Kruisheren-te-St.-AgathaHet orgel is gebouwd door Smits uit de Reek Anno 1899.
Dit Positief met zijkant bespeling wordt overgeplaatst van de H. Servatius kerk te Wijbosch naar het klooster van de Kruisheren te Sint Agatha.

Dispostitie:

Manuaal, C-f’’’ Zwel
1. Prestant 8′
2. Gamba 8′
3. Voix-Celeste 8′
4. Bourdon 8′
5. Octaaf 4′
6. Roerfluit 4′
Pedaal, C-f0
Aangehangen

 

Ventiel (windlozer)

Voetpedaal voor bediening Zwel
Voetpedaal voor Vaste combinatie

 

Omschrijving werkzaamheden:

Orgel overplaatsen van de H. Servatius kerk te Wijbosch naar de voormalige kapel van het klooster van de Kruisheren te Sint Agatha thans in gebruik door Erfgoed Nederlands Kloosterleven.
Reparatie kanalisatie
Nieuwe windmachine met dempkist plaatsen
Nieuwe windregulatie aanbrengen
Reparatie loodcondukten
Nieuwe lederen moeren aanbrengen bij de toonmechaniek
Hang en sluitwerk repareren en of vervangen
Reparatie uitvoeren aan baarden en steminrichtingen van het pijpwerk
Intonatie controleren op goede aanspraak en egaliteit
Stemmen.

Adviseur bij dit project :

Namens de Rijksdienst voor Monumenten : De heer R van Straten.

Realisatie: eind 2014.

Andriessen/Consultare Orgelbouw Restauratie: Kortrijk Sint Maarten

2 oktober 2014


Het orgel is gebouwd door Schyven in 1888 en daarna aangepast door Loncke in 1953.

Dispostitie:

Pedaal
1. Open bas 16′
2. Gedekt bas 16′
3. Basfluit 8′
4. Gedekt 8′
5. Fluit 4′
6. Ruispijp IV R
7. Bazuin 16′
8. Trompet 8′
9. Schalmei 4′
 V+I, V+II, V+II
Manuaal I Groot orgel
10. Principaal 16′
11. Gedekt 16′
12. Prestant 8′
13. Fluit 8”
14. Basviool 8′
15. Holpijp 8′
16. Octaaf 4′
17. Roerfluit 4′
18. Kwint 2 23
19. Zwegel 2′
20. Kornet V R
21. Vulwerk IV R
22. Fagot 16′
23. Trompet 8′
24. Schalmei 4′
Koppels : I+II, I+III
I+II 16′, I+III 16′
Manuaal II Positief
25. Gemshoorn 8′
26. Gedekt 8′
27. Prestant 4′
28. Gedekt fluit 4′
29. Octaaf 2′
30. Terts 1 35
31. Nazaard 1 13
32. Cimbel III
33. Koptrompet 8′
Koppels:II+III II+II 16′
II + III 16′

 

Manuaal III Zwel
34. Zweving 8′
35. Gedekt 16′
36. Fluit 8′
37. Wilgenpijp 8′
38. Fluit 4′
39. Nazaard 2 23
40. Vlakfluit 2′
41. Klein Vulwerk III
42. Regaal 8′
43. Trompet 8′
44. Hobo 8′

 

Koppels :
III+III 16′, III af
2VC(2deelb)
P, MF TU,GenTU
Cresc ZW II en III
VW I en II tongen af

Uit te voeren werkzaamheden:

Herstel front, revisie speeltafel, Restauratie pedaalbarker

Consultare: Groot onderhoud en dispositie wijziging Fonteijn en Gaal orgel in de H.H.G. Kerk te ‘s Gravezande

2 oktober 2014

Het orgel is  gebouwd door de orgelbouwer Fonteijn en Gaal te Amsterdam in 1957 en vervaardigd volgens het electro-pneumatische systeem met gebruikmaking van z.g.n. membraanlade met ontlaatsysteem.
Dit orgel heeft de volgende dispositie:

Manuaal I C-g”’
1. Prestant 8′
2. Roerfluit 8′
3. Fluit 4′
4. Quint 2 2/3′
5. Octaaf 2′
6. Mixtuur 4-5st 1 1/3′
Manuaal II C-g”’
7.  Holpijp 8′
8. Prestant 4′
9. Nachthoorn 2′
10. Quint 1 1/3′
11. Sesqualter 2 st
12. Schalmey 8′
Pedaal C-f’
13. Subbas 16′
14. Gedekt 8′ Tr
15. Octaafbas 8′
16. Quintbas 5 1/3′ Tr
17. Koraalbas 4′ Tr
18. Octaaf 2′ Tr
19. Cornet 4′
20. Concertino 2′

Fonteijn-en-Gaal-orgel-in-HHG.-Kerk sGravezande

Koppelingen:   I  + II
Tremulant
Cornetino 2’II + I

 

Koppelingen II:   P + I P + II P + II super

 

Uit te voeren werkzaamheden:

-Alle tongwerk koppen 101 stuks reinigen en of vervangen.

-Tremulantbalg herbeleren en de tremulantslag fijn afregelen.

-Prestant 4’naar manuaal I verplaatsen en Fluit 4’naar manuaal II verplaatsen.

-Mixtuur opschuiven van 1 1/3’naar 2’ligging d.m.v. 12 grootste koren bij te plaatsen en de    bestaande koren 12 tonen op te schuiven.

-Quint 1 1/3’opschuiven naar 2 2/3’d.m.v. er 12 grootste pijpen bij te plaatsen en het bestaande pijpwerk 12 tonen op te schuiven.

-Intonatie van alle registers controleren op goede aanspraak en egaliteit.

-De grootste pijpen van de Octaaf 8’voeten repareren en fixeren met een rugstuk.

-De defecte schakeling A.P. repareren.

-Speeltafel reinigen, toetsen reinigen en overmatige zijdelingse beweging minimaliseren d.m.v. de toets geleide stiften, diepgang contacten egaliseren.

-Het orgel generaal stemmen en de stemming naar 440 Hertz bij 18 graden Celsius brengen.

 
     
Copyright ©2009 Consultare | Powered by Air-Time | Hosting by SurfHost