Orgel ingewijd door monseigneur van Brugge

9 April 2011

BRUGGE – In de Sint-Salvadorskerk te Brugge is het door Skrabl gerestaureerde orgel uit het Engelse Bradford onder grote belangstelling ingespeeld door organist Ignace Michiels. Na een voorwoord van de Gouverneur van Vlaanderen Paul Breyne is het orgel afgelopen donderdag 7 april ingezegend door de monseigneur van Brugge Jozef de Kesel.

Op het door organist Michiels samengestelde programma stonden drie grote luiken van Duitse, Engelse, en Franse componisten waaronder J.S. Bach, Reubke en Dupré. Afwisselende noten van lichtvoetig tot zwaar bombastisch, brachten de reikwijdte van de muzikale toonladder van het gerestaureerde Engelse orgel ten gehore.

De Sint-Salvators kathedraal en het oorspronkelijke orgel zijn de komende jaren aan grondige restauratie toe. Het kathedraalorgel Brugge dateert uit 1717 en is één van de oudste orgels van de provincie West-Vlaanderen. Vanwege deze langdurige restauratie heeft het provinciebestuur orgelbouwer Paul Andriessen uit Menen de opdracht gegeven een vervangend orgel te plaatsen. Zodat het publiek in de tussenliggende periode kan blijven genieten van de orgelconcerten en de evangelische diensten.

Paul Andriessen benaderde de vertegenwoordiger van Skrabl in de Benelux Jan Bambacht voor een geschikte oplossing. De keuze viel op een in ongebruikt geraakt Engels orgel afkomstig uit Bradford. Dit orgel werd in 1860 gebouwd door de Engelse bouwer Conacher en de jaren vijftig van de vorige eeuw werd de toon en registertraktuur geëlektrificeerd; het orgel werd reeds vijf jaar niet meer gebruikt. Het vervangende orgel is begin december gedemonteerd en overgebracht naar de Sloveense orgelbouwer Skrabl. In Slovenië is het gehele orgel zorgvuldig nagekeken en gerestaureerd. Daarnaast werden de ca 2500 orgelpijpen grondig gereinigd. Het orgel is eind Maart in onderdelen aangekomen in de kathedraal en in Brugge opnieuw opgebouwd, geïntoneerd en gestemd. Kathedraalorganist Ignace Michiels hoopt dat het Andriessen-Skrabl orgel niet uit Brugge zal verdwijnen, omdat de West-Vlaamse regio geen enkel ander Engels orgeltype telt. “Om dit orgel uit Bradford als eerste te mogen inspelen was voor mij een grote eer.”

Rijswijk, R.K. H. Bonifatius

17 February 2011

Restauratiewerken aan het Kam en Van der Meulen orgel in de R.K. H. Bonifatius te Rijswijk.
Rijswijk, R.K. H. Bonifatius_Orgel
Het orgel werd in 1840 gebouwd door Kam en Van der Meulen Rotterdam als balustrade orgel met twee klavieren en aangehangen pedaal met de volgende dispositie:

I Hoofdwerk, C-f’’’
1. Bourdon 16′
2. Prestant 8′
3. Holpijp 8′
4. Octaaf 8′
5. Fluit 8′
6. Quint 4′
7. Octaaf 4′
8. Cornet V Discant 2 2/3′
II Bovenwerk, C-f’’’
9. Holpijp 8′
10. Bas en discant 8′
11. Viool di Gamba 8′
12. Prestant 4′
13. Fluit 4”
14. Gemshoorn 2′
15. Aeoline (doorsl.) 8′


Pedaal Aangehangen
Klavierkoppel

In 1898 werd het orgel door de fa. Adema Amsterdam van een nieuwe onderkas voorzien en een vrijstaande mechanische speeltafel. In 1958 werd aan het orgel een rugwerk toegevoegd door de fa. Jos Vermeulen te Alkmaar alsmede een nieuwe vrijstaande mechanische speeltafel en pneumatisch vrij pedaal. In 1985 werd door de fa. Adema-Schreurs een nieuwe mechanische windlade voor pedaal geplaatst en worden diverse dispositiewijzingen doorgevoerd. Tevens wordt het bovenwerk in een zwelkast geplaatst.

De dispositie is dan als volgt:

Dispositie:

I Hoofdwerk, C-g’’’
1. Bourdon 16′
2. Prestant 8′
3. Flûte Harmonique 8′
4. Roerfluit 8′
5. Octaaf 4′
6. Fluit 4′
7. Quint 3′
8. Sesquialter II
9. Mixtuur IV-V
10. Trompet 8′
Pedaal C-f’
33. Contrabas 16′
34. Subbas 16′
35. Quintbas 12′
36. Octaafbas 8′
37. Bourdon 8′
38. Octaaf 4′
39. Octaaf 2′
40. Bazuin 16′
41. Trombone 8′
42. Klaroen 8′

II Rugwerk, C-g’’’
11 Holpijp 8′
12. Prestant 4′
13. Fluit 4′
14. Nasard 3′
15. Gemshoorn 2′
16. Mixtuur III
17. Dulciaan 8′
18. Tremulant
Koppeling met treden
P+HW, P+RW. P+BW
HW+RW, HW+BW
mechanisch toets- en registertraktuur
III Bovenwerk, C-g’’,zwel
19. Prestant 8′
20. Bourdon 8′
21. Viola di Gamba 8′
22. Voix Celeste 8′
23. Prestant 4′
24. Roerfluit 4′
25. Quintfluit 3′
26. Flageolet 2′
27. Carillion II
28. Fagont 16′
29. Fagot Hobo 8′
30. Vox Humana 8′
31. Trompet 4′
32. Tremulant

Onderstaande werkzaamheden zullen thans door Consultare Orgelbouw en Adviesbureau worden uitgevoerd:

Orgelkas:

Er zullen twee toegangsluiken worden aangebracht bij het bovenwerk om de bereikbaarheid van de tongwerken te verbeteren. Verder wordt de gehele orgelkas nagezien op houtworm en waarnodig behandeld met een houtwormbestrijdingsmiddel. Bij de zwelkast wordt nieuw vilt op de luiklatten aangebracht en worden de jaloezieën goed gangbaar gemaakt.

Windladen:

Bij de rugwerklade wordt overloop weggenomen door middel van uitlijmen. Schalbekerophanging bij Dulciaan 8’ wordt verbeterd en de beschadigde schalbekers worden gerepareerd.

Bij de hoofdwerklade worden alle pijpen uit het orgel genomen ten behoeve van de restauratie van de bovenwerklade. Aangrijpingspunten bij de slepen van de Flûte Harmonique en de Vox Celeste worden verbeterend alsmede worden de boringen van deze registers aan de discant aangepast. Het pijpwerk reinigen en reparaties uitvoeren aan baarden en steminrichtingen.

Bij de bovenwerklade worden oude papierlagen aan de onderzijde van de windlade verwijderd en na reiniging en nazien van de cancellen wordt soepel schapenleder op de scheien aangebracht. Voor de Hobo 8’ wordt een nieuw pijpenroosters vervaardigd en aangebracht alsmede hangerwerk pijpen aanpassen. Reparaties  worden uitgevoerd aan verkroppingen van de pijpen.

Pedaallade:

Alle pijpen worden van de lade genomen en grondig in- en uitwendig gereinigd alsmede worden reparaties uitgevoerd aan baarden en steminrichtingen. Interieur en windlade worden grondig gereinigd.

De tongwerken worden uit elkaar genomen, kelen gevlakt, tongen gepolijst en stemkrukken goed lopend gemaakt. Voor Bazuin 16’ worden twee nieuwe schalbekers vervaardigd en aangebracht.

Geoxideerde koppen bij Trombone 8’ worden vervangen door nieuw te vervaardigen koppen van 25% tin en 75% lood om oxidatie in de toekomst uit te sluiten.

Reparatie van de grootste 16 frontpijpen:

De grootste 16 frontpijpen worden uit het orgel genomen, de ingezakte voetpunten verwijderd  en hiervoor in de plaats worden nieuw gegoten voetpunten gesoldeerd. Bij de twee grootste pijptorens worden extra pijphangers aangebracht.

Speeltraktuur:

Toucher verbeteren. Alle draaipunten worden goed lopend gemaakt en speling wordt weggenomen bij wellenassen.

De klavieren worden uit het orgel genomen en de toetsen goed lopend gemaakt, zijdelingse beweging wordt weggenomen, diepgang der toetsen gecorrigeerd en fijn afgeregeld. Klavieren worden na restauratie weer ingebouwd, de gehele mechaniek ‘op trek’ gezet en de koppelhevels worden goed lopend gemaakt en aangrijppunt gecorrigeerd. Nadat alle restauratie- cq reparatiewerken zijn uitgevoerd worden de uitgenomen pijpen terug in het orgel geplaatst en wordt de intonatie gecorrigeerd op goede aanspraak en egaliteit. Tenslotte wordt het orgel generaal gestemd.

Afrondende fase restauratie, realisatie medio mei

Orgel Rijswijk 01Orgel Rijswijk 02

Restauratie monumentaal Jan Vergaertorgel voor de Kapel Refuge (Toevlucht van Maria) te Gent (B).

23 November 2010

Jan Vergaertorgel_Gent
Het orgel is in 1875 gebouwd door Jan Vergaert, orgelmaker te Gent. Het mechanische orgel heeft 1 manuaal en aangehangen pedaal. De registers zijn op de sleeplade als volgt opgesteld:

Montré 8”
Viola de Gamba 8′
Salicionaal 8′
Voix Celeste 8′
Bourdon 8′
Prestant 4′
Flûte d’echo 4′
Flûte Octaviante 4′

Tremulant (opslaand).

Het orgel is gebouwd in een massief eiken kas in neogotische stijl met veel houtsnijwerk. Het houtsnijwerk is vervaardigd door de schrijnwerker Mathias Zens welke ook verantwoordelijk was voor het overige schrijnwerk in de kapel. De speeltafel met transponabel klavier is ingebouwd in de balustrade. De mechanieken lopen onder de vloer van het oksaal en langs de muur van de kapel naar het orgel.
Magazijnbalg en ventilator zijn momenteel op de zolder geplaatst.
Het gehele orgel, exclusief de orgelkas, zal worden gedemonteerd en naar ons atelier worden getransporteerd alwaar de volgende restauratiewerken zullen worden uitgevoerd:

Restauratiewerkzaamheden:

>De windlade zal geheel opnieuw worden verlijmd, alsmede het restaureren van alle onderdelen.
>De mechanische traktuur zal grondig worden gereinigd, draaipunten waarnodig vernieuwd, ijzeren delen ontroesten en behandelen.
>Abstraktuur waarnodig van nieuwe draden voorzien en alle lederen moeren worden vervangen.
>De windvoorziening, zoals kanalen, schokbalg en tremulant, wordt geheel gerestaureerd en van nieuw leder voorzien.
>Er zal een nieuwe magazijnbalg worden vervaardigd en op de oorspronkelijke plaats worden aangebracht.
>Een nieuwe ventilator met dempkist zal ook onderin de orgelkas worden geplaatst.
>Het pijpwerk zal in- en uitwendig worden gereinigd met dennenhars zeep, reparaties worden uitgevoerd aan baarden en steminrichtingen.
>De orgelkas zal in- en uitwendig worden gereinigd en de ontbrekende delen zullen worden bijgemaakt.
>Hang- en sluitwerk wordt in orde gebracht.
>De gehele orgelkas zal worden behandeld met kleurloze bijenwas. Na restauratie van alle onderdelen zullen deze in de orgelkas worden ingebouwd.
>De intonatie zal worden gecontroleerd op goede aanspraak en egaliteit en de oorspronkelijke toonhoogte 435 Hz bij 18°C zal worden gerealiseerd.
>Tenslotte zal het orgel gestemd worden met een evenredige stemming.

Realisatie eind 2011 – begin 2012.

Onderstaande foto’s zijn genomen tijdens de restauratie van Schokbalg en Windlade in onze Orgelmakerij Consultare te Hellouw

Engels orgel voor de Sint-Salvator Kathedraal te Brugge (B)

23 November 2010

Het orgel komt uit een kerk in Engeland (in de buurt van Bradford?) die waarschijnlijk zal afgebroken worden. Het is gebouwd door Conacher (1860?) en in de jaren vijftig van vorige eeuw geëlektrificeerd.

Dispositie:

I Manual Great, C-c’’’
1. Harcomic Bass 32′
2. Open Diapason 16′
3. Geigen 16′
4. Bourdon 16′
5. Octave 8′
6. Principal 8′
7. Bass Flute 8′
8. Flute 4′
9. Trombone 16′
10. Tromba 8′
11. Clairon 4′
II Manual – Choir, C-c’’’
12. Viola 8′
13. Lieblich Gedackt 8′
14. Dulciana 8′
15. Flute 4′
16. Piccolo 2′
17. Clarinet 8′
18. Tremulant
19. Harmonic Tromba 8′
20. Spare
III Manual – SW, C-c’’
21. Contra Geigen 16′
22. L Open Diapason 8′
23. M. Open Diapason 8′
24. S. Open Diapason 8′
25. Hohl Flöte 8′
26. Dulciana 8′
27. Principal 4′
28. Harmonic Flute 4′
29. Twelfth 2 2/3′
30. Fifteenth 2′
31. Mixture IV 8′
32. Contra Tromba 16′
33. Tromba 8′
34. Octave Tromba 4′
Pedal
35. Lieblich Bourdon 16′
36. Violin Diapason 8′
37. Rohr Flöte 8′
38. Viol d’Orchestre 8′
39. Voix Celestes TC 8′
40. Gemshoorn 4′
41. Flute 4′
42. Fifteenth 2′
43. Mixture III
44. Contra Fagotto 16′
45. Cornopean 8′
46. Oboe 8′
47. Clarion 4′
48. Tremulant
Koppels
6 normaalkoppels
I+III16
I+III4
II+II16
II+II4
III+III16
III+III4

Console 4 + 6 + 2 stop swell Man. Drawsops on

 
     
Copyright ©2009 Consultare | Powered by Air-Time | Hosting by SurfHost