Andriessen/Consultare: Het Arnauts-orgel in de Kapucijnenkerk te Oostende uitgebreid met vrijpedaal

21 August 2014


Het orgel werd in 2001-2002 gebouwd door Stan Arnauts uit Kersbeek-Miskom.  Het orgel kan worden bestempeld als een vroeg-baroktype, dat terug gaat op de polyfone noordelijke barokorgels van de 17de eeuw. Het orgel werd op ambachtelijke wijze vervaardigd, uit materialen die in de 16de eeuw gebruikelijk waren. De dispositie, de opbouw van de orgelkast en de stemming (Werckmeister) sluiten eveneens aan bij de 17de-eeuwse traditie. Het orgel is in de eerste plaats bedoeld om koor- en samenzang te begeleiden. Daarom is geopteerd voor pijpwerk met een hoog loodgehalte en vrij wijde pijpmensuren. Dit draagt bij tot de warme, zangerige klank van het instrument. Het orgel beschikt over één manuaal met zes registers en een aangehangen pedaal.

In april 2014 werd het orgel door Andriessen/Consultare Orgelbouw uitgebreid met een zelfstandig pedaal met 3 registers. Hiervoor werd in een nis achter het orgel een afzonderlijke kast gebouwd. Het pedaal beschikt over een eigen windvoorziening (ventilator en balg). Er werd een nieuw pedaalklavier gebouwd omwille van de toestractuur, het oorspronkelijke pedaalklavier wordt bij het orgel bewaard. De register trekkers zijn op de pedaalkast aangebracht. Hierdoor moest aan het oorspronkelijke orgel geen enkele wijziging aangebracht worden.

 

Dispositie:

Manuaal, C-d’’’
1. Holpijp 8′
2. Prestant 4′ discant dubbel
3. Roerfluit 4′
4. Octaaf 2′ discant dubbel
5. Quint 1 1 1/3′
6. Mixtuur III-VII
Pedaal, C-d’
Aangehangen
7. Subbas 16′
8. Gedekt 8′
9. Basson 8′

 

Stemming: Werckmeister, a’= 440 Hz

 
     
Copyright ©2009 Consultare | Powered by Air-Time | Hosting by SurfHost