Restauratie/reconstructie Knipscheer orgel Hervormde Kerk Heesselt

24 juni 2014

Consultare orgelbouw heeft opdracht gekregen tot de restauratie/reconstructie, van het in 1857 door Hermanus Knipscheer II gebouwde orgel in de Hervormde Kerk te Heesselt.

Geschiedenis van het orgel:

1857 Bouw van een nieuw viervoets balustrade-orgel door Hermanus Knipscheer II te Amsterdam. Het orgel telt bij de oplevering 6 registers.Het pedaal is aangehangen.

1943 Herstel en uitbreiding van de dispositie met een Open Fluit 8vt bas,op een pneumatische lade achter de orgelkas, tegen de kerkmuur. De werkzaamheden werden uitgevoerd door de firma J.C.Sanders en Zoon te Utrecht.

1991 Herstel en deelrestauratie uitgevoerd door Orgelmaker M.C. Tiggelman te Zaltbommel.

Huidige dispositie van het orgel:

Manuaal, C-f’’’
1. Prestant 8vt discant
2. Holpijp 8vt
3. Openfluit 8vt bas
4. Octaaf 4vt
5. Fluit 4vt
6. Octaaf 2vt
7. Mixtuur II-III st
Pedaal, C-h
Aangehangen
Veniel
Calcant
Forte-Piano inrichting

 

Door Consultare worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
Verwijderen later toegevoegde Open-Fluit 8vt en pneumatische windlade. Complete restauratie van: Windlade en reconstruktie van de dispositie, magazijnbalg met schepbalgen,kanalisatie,condukten, nieuwe dempkist voor windmachine, toonmechaniek, registermechaniek,klavier en pedaalklavier,orgelbank, orgelkas, decoratiewerk en pijpwerk.

Verguld en schilderwerken worden uitgevoerd door restauratie schilderbedrijf B de Jongh uit Waardenburg en restauratie schilderbedrijf Dennie Bambacht uit Haaften. De restauratie werkzaamheden worden gevolgd door Omroep Max en een samenvatting hiervan zal worden uitgezonden in het programma Max Monumentaal op donderdag 23 oktober a.s. om 19.25 uur op NPO2.

Na de restauratie en reconstructie krijgt het orgel de volgende dispositie:

Manuaal, C-f’’’
1. Prestant 8vt discant
2. Holpijp 8vt
3. Octaaf 4vt
4. Fluit 4vt
5. Octaaf 2vt
6. Mixtuur II-III st
Pedaal, C-h
Aangehangen
Forte- Piano inrichting

 

Adviseur bij dit project: Aart Bergwerff

Namens de rijksdienst voor monumenten: De heer R.van Straten

Realisatie: 2014

Een impressie van de restauratie werkzaamheden:

Na restauratie:

 

Consultare/ Skrabl Groot onderhoud Adema Orgel Hervormde Kerk Almkerk

7 april 2014

Het Adema orgel in de Hervormde Kerk in Almkerk is gebouwd in 1877 door C.B. en. P.J. Adema, nieuwbouw (II/14, aangehangen pedaal)

In 1951 en 1971 werd het orgel gewijzigd door resp. Spiering en K.B. Blank. In 2002 werd het orgel gerestaureerd door J.C. van Rossem waarbij de dispositie werd hersteld. Een nieuwe pedaallade werd gemaakt.

Tijdens de wijzigingen en restauratie in 1951 en 1971 zijn de magazijn balg met trapinstallatie alsmede de kanalisatie verwijderd en is hiervoor in de plaats een nieuwe enkelvouws balg en nieuwe kanalisatie aangebracht, welke voor dit type orgel te krap zijn bemeten, ook is er een te kleine windmachine aangebracht, waardoor bij het gebruik van het volle werk het orgel word leeg gespeeld.
Alle lederen moeren zijn dol gedraaid, waardoor de toonmechaniek sterk ontregeld.
Tijdens de restauratie in 2002 werden de wijzigingen uitgevoerd in 1971 behouden, de nieuwe Trompet 8’welke bij de laatste restauratie werd aangebracht klinkt onegaal, ratelt en mengt geheel niet met het overige pijpwerk en past niet in het klankbeeld van de Adema orgels.

Hoofdwerk Man. I C-f3
1. Prestant 8′
2. Bourdon 16′
3. Holpijp 8′
4. Octaaf 4′
5. Quint 3′
6. Octaaf 2′
7. Mixtuur II-III sterk
8. Cornet V
9. Trompet 8′
Nevenwerk Man II C-f3
10. Flute Harmonique 8′
11. Quintadeen 8′
12. Violoncello 8′
13. Flute Harmonique 4′
14. Piccolo 2′
Pedaal C-d1
15. Subbas 16′
16. Octaaf Fluit (gereserv.) 8′
17. Trombone (gereserv.) 8′

Koppelingen: HW-NW, Ped-HW (als treden).

Uit te voeren werkzaamheden:

Het reinigen van het gehele interieur. Alle lederen moeren vervangen bij alle trek en drukpunten en de gehele toonmechaniek en koppelingen opnieuw inregelen. Nieuwe windmachine aan brengen met grotere capaciteit. Alle pijpen grondig in en uitwendig reinigen, reparatie uitvoeren aan steminrichtingen, pakking bij de gedekte pijpen in orde brengen.

Bij Trompet 8’proeven nemen door schalbekers te verlengen, indien nodig nieuwe tongen en kelen aanbrengen, mocht na het uitvoeren van deze werkzaamheden niet het gewenste resultaat worden bereikt, zal er een nieuwe Trompet 8’in Adema factuur worden vervaardigd en aangebracht. Op het pedaal zal de gereserveerde Octaaf Fluit 8’worden aangebracht.

De intonatie word gecontroleerd op aanspraak en egaliteit. Tenslotte word het orgel generaal gestemd.  Orgeladviseur is de heer Aart Bergwerff.

Realisatie: 2014.

Andriessen/Consultare Restauratie: Kortrijk Passionisten

6 maart 2014

Het electro-pneumatische Lonke orgel in Kortrijk is gebouwd in 1955 en zal worden gerestaureerd in samenwerking met Andriessen orgelbouw.

Manuaal I
1. Gedekt 16′
2. Prestant 8′
3. Open fluit 8′
4. Holpijp 8′
5. Oktaaf 4′
6. Roerfluit 4′
7. Oktaaf 2′
8. Vulwerk 3k
9. Trompet 8′
Manuaal II (zwel)
10. Gemshoorn 8′
11. Wilgenpijp 8′
12. Roerfluit 8′
13. Dwarsfluit 4”
14. Spitskwint 2 2/3′
15. Woudfluit 2′
16. Terts 1 3/5′
17. Cimbelstem 3k
18. Hobo 8′
Tremulant
Pedaal
19. Gedektbas 16′
20. Zachtbas 16′
21. Oktaafbas 8′
22. Gedekt 8′
23. Koraalbas 4′
24. Oktaaf 2′
25. Fagot 16′Uit te voeren werkzaamheden: Schoonmaak, nieuwe membranen, intoneren, stemmen

Realisatie : 2014

Andriessen/ Consultare: Restauratie Lonke orgel Lauwe

6 maart 2014

Het Lonke orgel in Lauwe is gebouwd in 1980 en een aantal registers worden herzien en het orgel wordt gereinigd.

Manuaal I
1. Prestant 8′
2. Gedekt 8′
3. Oktaaf 4′
4. Oktaaf 2′
5. Mixtuur III
6. Trompet 8′
Manuaal II
7  .  Gedekt 8′
8. Roerfluit 4′
9. Prestant 2′
10. Larigot 1 2/3′
11. Cymbel III
Pedaal
12. Gedektbas 16′

Uit te voeren werkzaamheden: Reinigen en 3 gereserveerde registers invullen

Realisatie: 20124

 
     
Copyright ©2009 Consultare | Powered by Air-Time | Hosting by SurfHost