Andriessen/Consultare Orgelbouw Restauratie: Kortrijk Sint Maarten

2 oktober 2014


Het orgel is gebouwd door Schyven in 1888 en daarna aangepast door Loncke in 1953.

Dispostitie:

Pedaal
1. Open bas 16′
2. Gedekt bas 16′
3. Basfluit 8′
4. Gedekt 8′
5. Fluit 4′
6. Ruispijp IV R
7. Bazuin 16′
8. Trompet 8′
9. Schalmei 4′
 V+I, V+II, V+II
Manuaal I Groot orgel
10. Principaal 16′
11. Gedekt 16′
12. Prestant 8′
13. Fluit 8”
14. Basviool 8′
15. Holpijp 8′
16. Octaaf 4′
17. Roerfluit 4′
18. Kwint 2 23
19. Zwegel 2′
20. Kornet V R
21. Vulwerk IV R
22. Fagot 16′
23. Trompet 8′
24. Schalmei 4′
Koppels : I+II, I+III
I+II 16′, I+III 16′
Manuaal II Positief
25. Gemshoorn 8′
26. Gedekt 8′
27. Prestant 4′
28. Gedekt fluit 4′
29. Octaaf 2′
30. Terts 1 35
31. Nazaard 1 13
32. Cimbel III
33. Koptrompet 8′
Koppels:II+III II+II 16′
II + III 16′

 

Manuaal III Zwel
34. Zweving 8′
35. Gedekt 16′
36. Fluit 8′
37. Wilgenpijp 8′
38. Fluit 4′
39. Nazaard 2 23
40. Vlakfluit 2′
41. Klein Vulwerk III
42. Regaal 8′
43. Trompet 8′
44. Hobo 8′

 

Koppels :
III+III 16′, III af
2VC(2deelb)
P, MF TU,GenTU
Cresc ZW II en III
VW I en II tongen af

Uit te voeren werkzaamheden:

Herstel front, revisie speeltafel, Restauratie pedaalbarker

Consultare: Groot onderhoud en dispositie wijziging Fonteijn en Gaal orgel in de H.H.G. Kerk te ‘s Gravezande

2 oktober 2014

Het orgel is  gebouwd door de orgelbouwer Fonteijn en Gaal te Amsterdam in 1957 en vervaardigd volgens het electro-pneumatische systeem met gebruikmaking van z.g.n. membraanlade met ontlaatsysteem.
Dit orgel heeft de volgende dispositie:

Manuaal I C-g”’
1. Prestant 8′
2. Roerfluit 8′
3. Fluit 4′
4. Quint 2 2/3′
5. Octaaf 2′
6. Mixtuur 4-5st 1 1/3′
Manuaal II C-g”’
7.  Holpijp 8′
8. Prestant 4′
9. Nachthoorn 2′
10. Quint 1 1/3′
11. Sesqualter 2 st
12. Schalmey 8′
Pedaal C-f’
13. Subbas 16′
14. Gedekt 8′ Tr
15. Octaafbas 8′
16. Quintbas 5 1/3′ Tr
17. Koraalbas 4′ Tr
18. Octaaf 2′ Tr
19. Cornet 4′
20. Concertino 2′

Fonteijn-en-Gaal-orgel-in-HHG.-Kerk sGravezande

Koppelingen:   I  + II
Tremulant
Cornetino 2’II + I

 

Koppelingen II:   P + I P + II P + II super

 

Uit te voeren werkzaamheden:

-Alle tongwerk koppen 101 stuks reinigen en of vervangen.

-Tremulantbalg herbeleren en de tremulantslag fijn afregelen.

-Prestant 4’naar manuaal I verplaatsen en Fluit 4’naar manuaal II verplaatsen.

-Mixtuur opschuiven van 1 1/3’naar 2’ligging d.m.v. 12 grootste koren bij te plaatsen en de    bestaande koren 12 tonen op te schuiven.

-Quint 1 1/3’opschuiven naar 2 2/3’d.m.v. er 12 grootste pijpen bij te plaatsen en het bestaande pijpwerk 12 tonen op te schuiven.

-Intonatie van alle registers controleren op goede aanspraak en egaliteit.

-De grootste pijpen van de Octaaf 8’voeten repareren en fixeren met een rugstuk.

-De defecte schakeling A.P. repareren.

-Speeltafel reinigen, toetsen reinigen en overmatige zijdelingse beweging minimaliseren d.m.v. de toets geleide stiften, diepgang contacten egaliseren.

-Het orgel generaal stemmen en de stemming naar 440 Hertz bij 18 graden Celsius brengen.

Andriessen/Consultare: Het Arnauts-orgel in de Kapucijnenkerk te Oostende uitgebreid met vrijpedaal

21 augustus 2014


Het orgel werd in 2001-2002 gebouwd door Stan Arnauts uit Kersbeek-Miskom.  Het orgel kan worden bestempeld als een vroeg-baroktype, dat terug gaat op de polyfone noordelijke barokorgels van de 17de eeuw. Het orgel werd op ambachtelijke wijze vervaardigd, uit materialen die in de 16de eeuw gebruikelijk waren. De dispositie, de opbouw van de orgelkast en de stemming (Werckmeister) sluiten eveneens aan bij de 17de-eeuwse traditie. Het orgel is in de eerste plaats bedoeld om koor- en samenzang te begeleiden. Daarom is geopteerd voor pijpwerk met een hoog loodgehalte en vrij wijde pijpmensuren. Dit draagt bij tot de warme, zangerige klank van het instrument. Het orgel beschikt over één manuaal met zes registers en een aangehangen pedaal.

In april 2014 werd het orgel door Andriessen/Consultare Orgelbouw uitgebreid met een zelfstandig pedaal met 3 registers. Hiervoor werd in een nis achter het orgel een afzonderlijke kast gebouwd. Het pedaal beschikt over een eigen windvoorziening (ventilator en balg). Er werd een nieuw pedaalklavier gebouwd omwille van de toestractuur, het oorspronkelijke pedaalklavier wordt bij het orgel bewaard. De register trekkers zijn op de pedaalkast aangebracht. Hierdoor moest aan het oorspronkelijke orgel geen enkele wijziging aangebracht worden.

 

Dispositie:

Manuaal, C-d’’’
1. Holpijp 8′
2. Prestant 4′ discant dubbel
3. Roerfluit 4′
4. Octaaf 2′ discant dubbel
5. Quint 1 1 1/3′
6. Mixtuur III-VII
Pedaal, C-d’
Aangehangen
7. Subbas 16′
8. Gedekt 8′
9. Basson 8′

 

Stemming: Werckmeister, a’= 440 Hz

Restauratie toonmechaniek de Crane orgel Hervormde Gemeente kerk Est

30 juni 2014

Het orgel is gebouwd door MattheĂĽs de Crane in 1764.
Het orgel verkeert nog in originele staat.
De dispositie:

Manuaal, C-d3
1. Holpijp 8
2. Prestant 4
3. Fluit 4
4. Octaaf 2
5. Superoctaaf 1
6. Cornet 3 st
7. Mixtuur 3 st

 

Consultare Orgelbouw heeft opdracht gekregen voor het restaureren van de toonmechaniek

Realisatie : 2014.

 
     
Copyright ©2009 Consultare | Powered by Air-Time | Hosting by SurfHost