Gent St. Jacob – Restauratie naoorlogs Loncke-orgel

12 April 2013
Manuaal 1
1. Gedekt 16′
2. Prestant 8′
3. Open fluit 8′
4. Bas Viool 8′
5. Octaaf 4′
6. Fluit 4′
7. Zwegel 2′
8. Vulwerk III-IV
9. Bazuin 16′
10. Trompet 8′
11. Schalmei 4′
Manuaal 2
12. Gedekt 8′
13. Prestant 4′
14. Fluit 4′
15. Octaaf 2′
16. Nazaard 1 1/3′
17. Cimbel III
18. Kromhoorn 8′
Manuaal 3
19. Zacht gedekt 16′
20. Fluit 8′
21. Wilgenpijp 8′
22. Zweving 8′
23. Principaal 4′
24. Nazaard 2 2/3′
25. Vlakfluit 2′
26. Terts 1 3/5′
27. Klein Vulwerk III
28. Kornet V
29. Sesquialter II
30. Hobo 8′
31. Regaal 4′

Pedaal
32. Prestant 16′
33. Gedekt
34. Bas 16′
35. Open Bas 8′
36. Gedekt 8′
37. Kwint 5 1/3′
38. Koraalbas 4′
39. Ruispijp III
40. Bazuin 16′
41. Trompetbas 8′


Speelhulpen

P+I,P+II,P+III,I+II,I+III,II+III,I+III16,I+III4,II+III16,

P,F,T,VC1,VC2 gedeeld,,Zwel III,,T-,,Omschakelbaar

Pedaal,,Tremulant III

Realisatie 2018

Nieuw Ĺ krabl/Consultare orgelkas Gereformeerde Gemeente Kerk Aalburg

18 February 2013

Nieuw te bouwen orgelkas ter voorbereiding van de bouw van een nieuw mechanisch pijporgel met 15 tot 18 registers.

De kas zal conform ontwerp worden uitgevoerd in massief eiken. De nieuwe frontpijpen zullen worden uitgevoerd in 75% tin en 25% lood. De frontpijpen zullen de juiste mensurering krijgen voor een eventueel nieuw te bouwen orgel. Het snijwerk alsmede de balustrade zullen ook in massief eikenhout worden uitgevoerd en dezelfde kleurstelling krijgen als de orgelkas zoals bepaald voor het overige kerkinterieur.

Realisatie: medio februari 2013.

Impressie van de bouw van het orgel:

Impressie opbouw orgelkas:

15 maart j.l. was de officiële ingebruikname van het nieuwe kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Aalburg waarbij Skrabl/Consultare de nieuwe orgelkas met frontpijpen en balustrade hebben mogen bouwen.

Plaatsing Flentrop orgel Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk Voorburg

12 February 2013

Afkomstig uit de Gereformeerde Gemeente Kerk te Elspeet.  Het orgel zal door Consultare orgelbouw in samenwerking met Skrabl orgelbouw worden herplaatst in de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk te Voorburg, voormalige Franse Kerk.

Bestaande dispositie:

Hoofdwerk C-g’’’
1 Prestant 8′
2 Roerfluit 8′
3 Octaaf 4′
4 Koppelfluit 4′
5 Mixtuur 4 4-5 sterk
Rugwerk C-g’’’
6  Holpijp 8′
7  Prestant 4′
8  Octaaf 2′
9  Quint 1 1/3’’
10 Sesqualter 2 sterk
Tremulant
Pedaal C-f;
11 Prestant 8’( tr)
12 Bourdon 16’


Koppelingen:
HW-RW
PED-HW
PED-RW

Afmetingen:
Hoogte: 4100 mm
Diepte:  3600 mm
Breedte: 3110 mm

Traktuur: Mechanisch

Het orgel wordt geheel gereviseerd. De volgende dispositiewijzigingen worden doorgevoerd.

Op het Hoofdwerk wordt een nieuwe Trompet 8’ bijgebouwd, de plaats hiervoor wordt verkregen door de windlade van het hoofdwerk opnieuw in te delen.

Op het Rugwerk wordt er in de plaats van de Quint 1.1/3’ een nieuwe Quintfluit 3’ geplaatst.

Koppelfuit  4’ van het Hoofdwerk wordt geplaatst op het Rugwerk. Op de vrijgekomen plaats zal een Salicet 4’worden geplaatst. Op het Rugwerk zal op de plaats van de huidige Octaaf 2’ een Woudfluit 2’ worden geplaatst.

Zodat het gereviseerde orgel de volgende dispositie krijgt:

Hoofdwerk C-g’’’
1 Prestant 8′
2 Roerfluit 8′
3 Octaaf 4′
4 Salicet 4′
5 Mixtuur 4-5 sterk
6 Trompet 8′
Rugwerk C-g’’’
7  Holpijp 8′
8  Koppelfluit 4′
9  Woudfluit 2′
10 Sesqualter 2 sterk
11 Quintfluit 3′
Tremulant
Pedaal C-f;
12 Prestant 8’
13 Bourdon 16’


Koppelingen:
HW – RW
PED – HW
PED – RW

Het orgel wordt gestemd in een  gelijkzwevende stemming 440 Hz bij 18°C.

Realisatie: 1e kwartaal 2013.

Impressie van de werkzaamheden:

Een impressie van het monteren van het Flentrop orgel in de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt te Voorburg

Voorburg Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt impressie ingebruikname.

Op zaterdag 16 maart j.l. werd het overgeplaatste en uitgebreide orgel van D.A. Flentrop in gebruik genomen in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Eglise Française) te Voorburg. De werkzaamheden werden uitgevoerd door Constultare Orgelbouw in samenwerking met Skrabl Orgelbouw. Het orgel werd bespeeld door Aart Bergwerff m.m.v. Roselinde Visscher (piano) en Alice Gort-Switynk (blokfluit en zang).

Andriessen/Consultare: Klaisorgel Sint Baafs Kathedraal Gent

5 July 2012


Dispositie:

Nevenwerk
1. Principaal 8′
2. Holpijp 8′
3. Wilgenpijp 8′
4. Oktaaf 4′
5. Koppelfluit 4′
6. Nazaard 2 2/3′
7. Zwegel 2′
8. Stemmeken 1′
9. Cimbel 4 st
10. Tertiaan 2 st
11. Regaal 8′
12. Hobo 8′
II Hoofdwerk
13. Prestant 16′
14. Gedekt 16′
15. Prestant 8′
16. Roerfluit 8′
17. Kwintadeen 8′
18. Oktaaf 4′
19. Fluit 4′
20. Gemshoorn 4′
21. Kwint 2 2/3′
22. Oktaafken 2′
23. Spitsfluit 2′
24. Ruispijp 4 st
25. Vulwerk 4-6 st
26. Kornet 5 st
27. Bazuin 16′
28. Trompet 8′
29. Kromhoorn Regaal 8′
30. Klaroen 4′
III Koorwerk
31. Kwintadeen 16′
32. Principaal 8′
33. Salicionaal 8′
34. Houten fluit 8′
35. Oktaaf 4′
36. Blokfluit 4′
37. Oktaafken 2′
38. Terts 1 3/5′
39. Kleine kwint 1 1/3 ‘
40. Vulwerk 4 st
41. Cimbel 2-3 st
42. Kromhoorn 8′
43. Koptrompet 4′

IV Zwelwerk
44. Zachtgedekt 16′
45. Vioolprincipaal 8′
46. Kwintadeen 8′
47. Oktaaf 4′
48. Dwarsfluit 4′
49. Echokornet 3-5 st
50. Cimbelken 3-st
51. Dulciaan 16′
52. Trompet 8′
Tremulant 2 st
IV Bovenwerk
53. Nachthoorn gedekt 8′
54. Spitsgamba 8′
55. Zweving 8′
56. Zingend principaal 4′
57. Zwitserse pijp 4′
58. Woudfluit 2′
59. Scherp 3-4 st
60. Seskwialter 2 st
61. Hobo 8′
62. Regaal 4′
Tremulant
P Voetwerk Kruisbeukorgel
63. Bromstem 32′
64. Principaalbas 16′
65. Openbas 16′
66. Brompijp 16′
67. Zachtbas 16′
68. Kwintbas 10 2/3′
69. Oktaafbas 8′
70. Gedektbas 8′
71. Roerfluit 8 ‘
72. Hoge oktaaf 4′
73. Kleine fluit 4′
74. Veldfluit 2′
75. Groot vulwerk 4 st
76. Bazuinbas 32′
77. Bazuin 16′
78. Trompetbas 8′
79. Zink 4′
80. Zingend kornet 2′

P Voetwerk Koororgel
81. Gedekte fluit 16′
82. Fluitbas 8′
83. Gedekt 8′
84. Kwint 5 1/3′
85. Oktaaf 4′
86. Fluit 4′
87. Veldfluit 2′
88. Oktaafcimbel 2 st
89. Pommer 16′
90. Hoorn 8′

Klaviernormaalkoppels
II-I ; III-I ; IV-I ; V-I ; I-II ; III-II ; IV-II ; V-II ; IV-III ; V-III ; V-IV

Pedaalnormaalkoppels
I-V ; II-V ; III-V ; IV-V ; V-V

Oktaafkoppels
OOIV-II ; BOIV-II ; OOV-II ; OOIV-III ; BOIV-III ; OOV-III ; OOIV ; BOIV ; OOV

Zwelkasten / Tremulanten
Zwelkast en tremulant voor IV en V

Overige
Voetwerk, manualen IV en V zijn normaal afstelbaar
Generaal Crescendo ; 3 Vrije Combinaties (nr. 3 = gedeeld)
Presets : P ; MF ; T ; TT
Het voetwerk is voor alle vijf manualen omschakelbaar
Er staat nog een tweede speeltafel met 3 klavieren in het koor
(V koor + III, IV en V)

Werkzaamheden: Andriessen / Consultare hebben de volgende werkzaamheden aan het orgel uitgevoerd:  Reinigen hoofd- en koororgel. Reiniging interieur, pijpwerk grondig in- en uitwendig gereinigd en orgel generaal gestemd.

 
     
Copyright ©2009 Consultare | Powered by Air-Time | Hosting by SurfHost