Plaatsen koppelbekrachtiger Skrabl/Consultare St. Bonifatius kerk Rijswijk

3 december 2012

Onlangs is de laatste fase van de restauratie van het hoofdorgel in de St. Bonifatius kerk te Rijswijk gerealiseerd.
Hierdoor is het nu mogelijk om snelle virtuoze orgelwerken met drie klavieren gekoppeld te spelen. Dankzij de toevoeging van een bekrachtiger en een 16-voets koppel voor het derde klavier, zijn de mogelijkheden van het hoofdorgel uitzonderlijk vergroot.

Dit was duidelijk hoorbaar tijdens het virtuoze orgelwerk afgelopen zondagmiddag 25 november 2012.

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart kerk te Zottegem (B)

1 juli 2012

Het 2 klaviers Rieger orgel met vrij pedaal is geplaatst als koororgel in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaart kerk te Zottegem (B).

Het instrument heeft de volgende dispositie:

I Man:
Rohrflöte 8′ (Holz/Metall)
Prinzipa 4′
Oktave 2′
Mixtuur 3-4f
II Man:
Gedackt 8′ Holz
Koppelflöte 4′
Prinzipal 2′
Quinte 1 1/3′
Pedal:
Subbass 16′
Koppelflöte 4′
Spitzflöte 8′
Quintatön 4′

Normaalkoppels

Stemming: 440 Hz, gelijkzwevend of Lambert 1774 (is optie)

Maten:

180 cm diep met pedaalklavier en bank 270 cm
150 cm breed
278 cm hoog.

Het orgel is compleet gereviseerd en geherintoneerd. De eiken orgelkas is in een donkere kleur gebeitst.

Gerealiseerd:  juli 2012.

Ingebruikname Kam en Van der Meulenorgel Rijswijk

29 juli 2011

.l.n.r. Pastoor Van Deelen, Leon Mark (Sloveense ambassadeur) Gerard Legierse (organist) Jos Laus (adviseur) en Jan Bambacht (orgelbouwer).Op zondag 22 mei is het door Consultare Orgelbouw en Skrabl Orgelbouw gerestaureerde Kam en Van der Meulenorgel in de R.K. Bonifatiuskerk te Rijswijk heringebruik genomen,het orgel werd ingespeeld door de vaste organist Gerard Legierse.

Na een toelichting over de restauratie door de adviseur de heer Jos Laus, werd het orgel in al zijn kunnen gedemonstreerd door Gerard Legierse met het volgende programma:

 

1. Toccata en fuga in d J.S.Bach
2. Koraalvoorspel: Schmücke Dich o liebe Seele. J.S.Bach
3. Toccata en fuga in d M. Reger
4. Koraalvoorspel: Meinen Jesum lass ich nicht. M. Reger
5. Prelude et Fugue en si majeur M. Dupré
6. Uit 24 pieces en style libre : Lied L. Vierne
7. Uit symphonie II : deel I Allegro L. Vierne

 

Het concert werd mede opgeluisterd door de Sloveense Ambassadeur in Nederland de heer Leon Mark
Na dit zeer geslaagd concert sprak Pastoor Van Deelen in zijn dankwoord van “ons orgel zingt weer”.
Deze prachtige middag werd afgesloten met een gezellig samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje

Rijswijk, R.K. H. Bonifatius

17 februari 2011

Restauratiewerken aan het Kam en Van der Meulen orgel in de R.K. H. Bonifatius te Rijswijk.
Rijswijk, R.K. H. Bonifatius_Orgel
Het orgel werd in 1840 gebouwd door Kam en Van der Meulen Rotterdam als balustrade orgel met twee klavieren en aangehangen pedaal met de volgende dispositie:

I Hoofdwerk, C-f’’’
1. Bourdon 16′
2. Prestant 8′
3. Holpijp 8′
4. Octaaf 8′
5. Fluit 8′
6. Quint 4′
7. Octaaf 4′
8. Cornet V Discant 2 2/3′
II Bovenwerk, C-f’’’
9. Holpijp 8′
10. Bas en discant 8′
11. Viool di Gamba 8′
12. Prestant 4′
13. Fluit 4”
14. Gemshoorn 2′
15. Aeoline (doorsl.) 8′


Pedaal Aangehangen
Klavierkoppel

In 1898 werd het orgel door de fa. Adema Amsterdam van een nieuwe onderkas voorzien en een vrijstaande mechanische speeltafel. In 1958 werd aan het orgel een rugwerk toegevoegd door de fa. Jos Vermeulen te Alkmaar alsmede een nieuwe vrijstaande mechanische speeltafel en pneumatisch vrij pedaal. In 1985 werd door de fa. Adema-Schreurs een nieuwe mechanische windlade voor pedaal geplaatst en worden diverse dispositiewijzingen doorgevoerd. Tevens wordt het bovenwerk in een zwelkast geplaatst.

De dispositie is dan als volgt:

Dispositie:

I Hoofdwerk, C-g’’’
1. Bourdon 16′
2. Prestant 8′
3. Flûte Harmonique 8′
4. Roerfluit 8′
5. Octaaf 4′
6. Fluit 4′
7. Quint 3′
8. Sesquialter II
9. Mixtuur IV-V
10. Trompet 8′
Pedaal C-f’
33. Contrabas 16′
34. Subbas 16′
35. Quintbas 12′
36. Octaafbas 8′
37. Bourdon 8′
38. Octaaf 4′
39. Octaaf 2′
40. Bazuin 16′
41. Trombone 8′
42. Klaroen 8′

II Rugwerk, C-g’’’
11 Holpijp 8′
12. Prestant 4′
13. Fluit 4′
14. Nasard 3′
15. Gemshoorn 2′
16. Mixtuur III
17. Dulciaan 8′
18. Tremulant
Koppeling met treden
P+HW, P+RW. P+BW
HW+RW, HW+BW
mechanisch toets- en registertraktuur
III Bovenwerk, C-g’’,zwel
19. Prestant 8′
20. Bourdon 8′
21. Viola di Gamba 8′
22. Voix Celeste 8′
23. Prestant 4′
24. Roerfluit 4′
25. Quintfluit 3′
26. Flageolet 2′
27. Carillion II
28. Fagont 16′
29. Fagot Hobo 8′
30. Vox Humana 8′
31. Trompet 4′
32. Tremulant

Onderstaande werkzaamheden zullen thans door Consultare Orgelbouw en Adviesbureau worden uitgevoerd:

Orgelkas:

Er zullen twee toegangsluiken worden aangebracht bij het bovenwerk om de bereikbaarheid van de tongwerken te verbeteren. Verder wordt de gehele orgelkas nagezien op houtworm en waarnodig behandeld met een houtwormbestrijdingsmiddel. Bij de zwelkast wordt nieuw vilt op de luiklatten aangebracht en worden de jaloezieën goed gangbaar gemaakt.

Windladen:

Bij de rugwerklade wordt overloop weggenomen door middel van uitlijmen. Schalbekerophanging bij Dulciaan 8’ wordt verbeterd en de beschadigde schalbekers worden gerepareerd.

Bij de hoofdwerklade worden alle pijpen uit het orgel genomen ten behoeve van de restauratie van de bovenwerklade. Aangrijpingspunten bij de slepen van de Flûte Harmonique en de Vox Celeste worden verbeterend alsmede worden de boringen van deze registers aan de discant aangepast. Het pijpwerk reinigen en reparaties uitvoeren aan baarden en steminrichtingen.

Bij de bovenwerklade worden oude papierlagen aan de onderzijde van de windlade verwijderd en na reiniging en nazien van de cancellen wordt soepel schapenleder op de scheien aangebracht. Voor de Hobo 8’ wordt een nieuw pijpenroosters vervaardigd en aangebracht alsmede hangerwerk pijpen aanpassen. Reparaties  worden uitgevoerd aan verkroppingen van de pijpen.

Pedaallade:

Alle pijpen worden van de lade genomen en grondig in- en uitwendig gereinigd alsmede worden reparaties uitgevoerd aan baarden en steminrichtingen. Interieur en windlade worden grondig gereinigd.

De tongwerken worden uit elkaar genomen, kelen gevlakt, tongen gepolijst en stemkrukken goed lopend gemaakt. Voor Bazuin 16’ worden twee nieuwe schalbekers vervaardigd en aangebracht.

Geoxideerde koppen bij Trombone 8’ worden vervangen door nieuw te vervaardigen koppen van 25% tin en 75% lood om oxidatie in de toekomst uit te sluiten.

Reparatie van de grootste 16 frontpijpen:

De grootste 16 frontpijpen worden uit het orgel genomen, de ingezakte voetpunten verwijderd  en hiervoor in de plaats worden nieuw gegoten voetpunten gesoldeerd. Bij de twee grootste pijptorens worden extra pijphangers aangebracht.

Speeltraktuur:

Toucher verbeteren. Alle draaipunten worden goed lopend gemaakt en speling wordt weggenomen bij wellenassen.

De klavieren worden uit het orgel genomen en de toetsen goed lopend gemaakt, zijdelingse beweging wordt weggenomen, diepgang der toetsen gecorrigeerd en fijn afgeregeld. Klavieren worden na restauratie weer ingebouwd, de gehele mechaniek ‘op trek’ gezet en de koppelhevels worden goed lopend gemaakt en aangrijppunt gecorrigeerd. Nadat alle restauratie- cq reparatiewerken zijn uitgevoerd worden de uitgenomen pijpen terug in het orgel geplaatst en wordt de intonatie gecorrigeerd op goede aanspraak en egaliteit. Tenslotte wordt het orgel generaal gestemd.

Afrondende fase restauratie, realisatie medio mei

Orgel Rijswijk 01Orgel Rijswijk 02

 
     
Copyright ©2009 Consultare | Powered by Air-Time | Hosting by SurfHost