Consultare: Overplaatsen van het Vermeulen Orgel van de H.H. Kerk in Den Bosch naar de voormalige St. Joannis Babtist te Klundert.

8 december 2016

bew-dbimg-20161008-wa0031

Overplaatsen, reviseren en aanpassen van het Vermeulen Orgel van de H.H. Kerk in den Bosch naar de voormalige St. Joannis Babtist te Klundert.

Het orgel gebouwd door de Gebr. Vermeulen te Weert met 31 registers in 1955, volgens het elektro-pneumatische systeem met gebruikmaking van kegelladen, het pijpwerk is verdeeld over twee manualen en pedaal en heeft de volgende dispositie:

 

 

Man I C-g’’’
Bourdon 16’
Prestant 8’
Spitsgamba 8’
Bourdon 8’
Octaaf 4’
Openfluit 4’
Quint 2 2/3’
Superoctaaf 2’
Sesqualter 2 sterk
Mixtuur 4-6 sterk
Trompet 8’
Klaroen 8’
Man II C-g‘‘‘ Zwel 
Prestant 8’
Salicionaal 8’
Roerfluit 8’
Prestant 4′
Blokfluit 4′
Roerquint 2 2/3’
Picolo 2′
Nachthoorn 1′
Tertiaan 2 sterk
Scherp 4 sterk
Trompet 8′
Kromhoorn 8′
Tremolo
Pedaal C-f’
Contrabas 16’
Subbas 16’
Octaafbas 8’  Tr.
Gedektbas 8’  Tr.
Koraal 4’
Mixtuur 4 sterk
Bazuin 16’

Koppelingen: I + II, P + I, P + II, P + II 4′

Speelhulpen: 2 x vrije combinaties, 5 x Vaste combinaties, p – mf – f – ff – tutti, Automatisch Pedaal met 4 vrije versterkingen, Generaal Crescendo met trede, Zwelrede, Tongwerken af.

Uit te voeren werkzaamheden: Het orgel zal in twee gedeelten worden opgebouwd in de St. Joannis Babtist kerk te Klundert links en rechts van het priesterkoor.

De windladen zijn vervaardigd van massief eikenhout en zijn in goede conditie, de membranen zijn in 1977 door de fa. Vermeulen orgelbouw vervangen en zijn 38 jaar oud en zullen worden vervangen.

De windvoorziening zoals balgen en kanalisatie zijn destijds ook door De fa.Vermeulen gerestaureerd en verkeren in goede conditie.

De speeltafel met daarin de klavieren met speelcontacten, registerschakelaars en analoog schakelsysteem zijn van een verouderd type en deze onderdelen zullen worden vervangen door nieuwe klavieren, registerschakelaars en speelcontacten tevens zal er een digitaal schakelsysteem worden aangebracht.

Het pijpwerk zal worden gereinigd en er worden reparaties uitgevoerd aan baarden en steminrichtingen

De intonatie zal worden aangepast aan de nieuwe ruimte met in acht neming van de menzurering van het pijpwerk.

Realisatie:  2017

 

Consultare: Overplaatsen Pijporgel van St. Augustinus kerk uit Gaanderen naar de St. Martinus kerk te Gaanderen.

24 april 2016

Gaanderen Aug

Het orgel gebouwd door de Fa. Elbertse in 1964 is volgens het elektro- pneumatische systeem gebouwd met gebruikmaking van kegelladen, het pijpwerk is verdeeld over twee manualen en pedaal en heeft de volgende dispositie,

 

 

 

 

Manuaal I, C-g”’                        Manuaal II, C-g”’                        Pedaal, C-f’

Prestant 8′                                  Prestant 8′                                    Subbas 16′
Bourdon 8′                                 Baarpijp 8′
Prestant 4′                                  Roerfluit 4′                                   Koppelingen
Quint 2 2/3′                                 Gemshoorn 2′                              I + II
Prestant 2′                                  Sesquialter 2 sterk                      Ped + I
Mixtuur 2-5 sterk                                                                              Ped + II

Vaste combinaties
automatisch pedaal vrij instelbaar P+I, P+II

Vrije combinaties

Uit te voeren werkzaamheden:Het orgel zal geplaatst worden in de St. Martinus kerk, zonder wijzigingen in de maatvoering in de zijbeuk rechts van het hoofd altaar.

 • Demontage pijpwerk
 • Speeltafel loskoppelen van de orgelkabel
 • Demontage windladen
 • Demontage windvoorziening
 • Alle orgel onderdelen naar beneden takelen en transporteren naar de St. Martinuskerk.
 • Orgelkast opbouwen in de zijbeuk rechts van het hoofd altaar
 • Windladen herplaatsen
 • Windvoorziening herplaatsen en aansluiten op de windladen
 • Speeltafel plaatsen en deze aansluiten op de orgelkabel
 • Pijpwerk herplaatsen
 • De intonatie van het pijpwerk controleren op goede aanspraak en egaliteit.
 • Het pijpwerk stemmen in een evenredige stemming en huidige toonhoogte.

Realisatie: 2016.

 

 

Consultare, Adviesbureau: Opstellen dossier voor restauratie van het Jules Anneessens orgel in de Heilige Bloedbasiliek te Brugge.

21 maart 2016

Brugge bloedkapel

Beknopte geschiedenis van het orgel

In 1923 wordt de Heilig Bloedkapel verheven tot basiliek. Voor die gelegenheid mag orgelbouwer Jules Anneesens uit Menen een nieuw orgel ontwerpen en bouwen. Hij bouwt een laat romantisch orgel en dit wordt in 1925 in de basiliek geplaatst.

Het orgelfront, een ontwerp van architect Joseph Viérin ( Kortrijk 1872; Brugge 1949 ), is geheel in harmonie met het kerkinterieur.

Het orgel is gebouwd met een pneumatische tractuur en kegelladen en heeft de volgende dispositie:

 

 

 

 

 

Dispositie:

Groot Orgel C-g’’’   
Bourdon 16′
Montre 8′
Bourdon 8′
Violon 8′
Prestant 4′
Doublette 2′
Récit C-g’’’ 
Diapasion 8′
Flûte Harmoniuque 8′
Salicionaal 8′
Voix Céleste 4′
Flûte 4′
Pedaal C-f’
Sousbasse  16′

 

Koppelingen:           Speelhulpen:

G.O. aan Récit           Forte Général
G.O. aan Pedaal        Zweltrede
Récit aan Pedaal       Beide werken in één zwelkast
Récit 16’
G.O. 4’

Uit te voeren werkzaamheden:
1. Onderzoek, uitwerken en opstellen restauratiebestek.
2. Aanvragen offerten begeleiding en beoordeling.
3. Begeleiding uit te voeren werkzaamheden,oplevering en keuring.

Realisatie: 2016/2017.

 

Consultare: Restauratie Naber orgel van de Hervormde Kerk te Rumpt.

21 maart 2016

Het orgel is gebouwd door de orgelbouwer Naber te Deventer in 1842Naber Rumpt

 

Dispositie:

Hoofdwerk C-f””
Bourdon 16′
Prestant 8′
Roerfluit 8′
Octaaf 4′
Fl. d’Amour 4′
Quint 3′
Octaaf 2′
Mixtuur 2-3st.
Trompet 8′
Bovenwerk C-f”’
Holpijp 8′
Prestant 4′
Roerfluit 4′
Roerquint 3′
Woudfluit 2′
Pedaal C-d’
Aangehangen

 

Koppel: Bovenwerk aan Hoofdwerk
Tremulant: Inliggende tremulant, werkend over het hele orgel
Ventiel.

Omschrijving werkzaamheden

 • Alle pijpen uit het orgel nemen en deze in de daarvoor bestemde pijpenkisten verpakken.
 • Frontpijpen uitnemen.
 • Interieur reinigen.
 • Pijpen grondig in en uitwendig reinigen, reparaties uitvoeren aan baarden en steminrichtingen, afdichting van de hoeden der gedekte pijpen in orde brengen.
 • Orgelkas repareren op krimpscheuren en snijwerk behandelen met het houtbestrijdingsmiddel cilemon.
 • Waarnodig snijwerken repareren en of aanvullen.
 • Alle vergulde ornamenten reinigen en opnieuw vergulden met 24 karaats bladgoud.
 • Bestaande verflagen reinigen, loszittende delen verwijderen en egaliseren met componenten plamuur.
 • “Storende” naden dichten en de gedichte naden in de bestaande kleur bijvlekken.
 • Alle te behandelen delen één maal in zijde glans aflakken in de bestaande kleur.
 • De vergulde randen aan de profielen van de fronttorens opnieuw voorzien van 24 karaats bladgoud.
 • Alle vergulde ornamenten terug in het orgel plaatsen en fixeren.
 • Demontage klavieren.
 • Demontage op stoters onderklavier.
 • Demontage abstractuur pedaal.
 • Het vervaardigen en aanbrengen van nieuwe abstractdraden in pedaal absrtactuur.
 • Nieuwe lederen moeren aanbrengen bij pedaal abstractuur en koppeling
 • Beschadigde walsarmpjes vervangen in Naber factuur bij pedaal walsbord.
 • Gerestaureerde onderdelen monteren en de gehele toonmechaniek fijn afregelen.
 • Frontpijpen terug plaatsen
 • Alle pijpen terug in het orgel plaatsen
 • De intonatie van het pijpwerk controleren op goede aanspraak en egaliteit.
 • Ten slotte wordt het orgel generaal gestemd op de bestaande stemhoogte in een gelijkzwevende stemming.

De schilder en verguldwerken worden door Schildersbedrijf  B de Jongh uit Waardenburg en Schildersbedrijf  Dennie Bambacht uit Haaften in samenwerking met Consultare uitgevoerd.

Realisatie: 2016.

 

 

 
     
Copyright ©2009 Consultare | Powered by Air-Time | Hosting by SurfHost